JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

สร้างสรรค์มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนางานที่มีความหมายและวัดผลได้ ซึ่งบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และส่งมอบความต้องการของลูกค้า ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์จะเป็นผู้นำตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการดำเนินการ รวมถึงการคัดลอก การออกแบบ โทนสี และทิศทาง ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ต้องหาอะไรใหม่ๆ

เราต้องการอะไรจากคุณ

ปริญญาตรี 5 ปีขึ้นไปในการจัดการโครงการสร้างสรรค์และทีมงานในเอเจนซีโฆษณา/การออกแบบ/การตลาดทางตรง หรือการผสมผสานระหว่างเอเจนซี/ประสบการณ์ด้านลูกค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาเนื้อหาภาพและข้อความที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง
  แสดงความเป็นผู้นำในการดำเนินการตามแนวคิดที่สร้างสรรค์และสดใหม่ซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า
  ทำงานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ สมาชิกในทีม และทีมลูกค้าเพื่อสร้างวิธีการที่เหมาะสมและใช้การได้เพื่อแสดงและเพิ่มความต้องการด้านการสื่อสารของลูกค้า และบรรลุความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • พัฒนา Web Application ด้วย Vue.js
 • นักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี หรือถ้ายังไม่มีประสบการณ์การทำงาน เรายินดีรับน้องๆ นักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนา Responsive Web Application

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำงานร่วมกับทีมออกแบบและทีมขาย พัฒนา Web Application เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้งาน
 • ดูแล ตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงระบบที่พัฒนาขึ้นให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีความยืดหยุ่น มีคุณภาพที่ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการเพิ่มเติมในอนาคต

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

รวบรวมข้อกำหนดจากทีมงานภายในและลูกค้าสำหรับโครงการเว็บและแอปพลิเคชัน
สร้างแผนการทำงานโดยละเอียดซึ่งระบุและจัดลำดับกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้โครงการสำเร็จและจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินโครงการให้สำเร็จ

เราต้องการอะไรจากคุณ

วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในตำแหน่งการตลาดดิจิทัลหรือโฆษณา
มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล, SEO/SEM, PPC, การตลาดผ่านอีเมล และโซเชียลมีเดีย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และการวิเคราะห์เว็บไซต์
  อัพเดทเทรนด์และเทคโนโลยีล่าสุดในการตลาดดิจิทัล
  ความใส่ใจในรายละเอียดที่ดีเยี่ยม